RSS
6 juli 2021
Laatste wijzigingen

EHBO VERENIGING AQUA '53 ZEVENBERGEN
Opgericht 16 september 1951.
Koninklijk goedgekeurd 2 mei 1972.

Laatste nieuws
Data herhalingslessen 2021/2022 toegevoegd.
Aankondiging nieuwe EHBO cursus.
EHBO Aqua'53 bedankt Lyondell Basell voor hun donatie.
Aanpassing van de aanvraag voor Hulpverlening voor de EHBO.
Welkom op de site van EHBO-vereniging Zevenbergen Aqua '53.

De EHBO-vereniging Zevenbergen Aqua '53 dankt haar naam aan het optreden van de hulpverleners bij de watersnood van 1953. De vereniging is in 1951 opgericht.


EHBO-cursus.
Ongelukken groot of klein gebeuren overal. In huis, op school, tijdens het werk en in het verkeer. Hoe fijn is het dan om te weten wat je moet doen en wanneer je professionele hulp in moet schakelen. De E.H.B.O. -vereniging Aqua' 53 organiseert een cursus E.H.B.O. die eind oktober 2020 van start gaat. Tijdens de cursus komen verschillende onderwerpen aan bod. Er wordt onder meer aandacht besteed aan ongevallen en plotselinge ziektes, hulp bij bewusteloosheid en ernstige bloedingen, reanimatie en de bediening van een AED- apparaat. Ook voor de kleinere ongevallen van bloedneus tot wespensteek is er aandacht. Kortom, wilt u leren hoe je een slachtoffer geruststelt, wat en hoe u eerste hulp kunt verlenen? Kom dan de cursus bij onze gemoedelijke E.H.B.O. -vereniging volgen. De cursus vindt plaats aan de Zuidhaven 9 te Zevenbergen. De lessen worden verzorgd door onze instructeur Marco Sep en door arts-docent Wim Klasen. Lestijden worden in overleg bepaald. De cursus gaat door bij minimaal 8 aanmeldingen.

U kunt voor informatie over de kosten en aanmelden contact opnemen via de E-Mail info@ehbo-zevenbergen.nl of telefonisch met Marco Sep, +31 (0)6 27056394.

EHBO Aqua'53 bedankt Lyondell Basell voor hun donatie.
Door deze gift is het mogelijk geworden om de basisschoolleerlingen in Zevenbergen EHBO-lessen aan te bieden. Tevens zijn er lesboeken en verbandmaterialen aangeschaft. Ook het onderhoud van de AED en het onderhoud van de training- AED's zijn mede door deze donatie bekostigd. De EHBO vereniging is Lyondell Basell zeer erkentelijk voor deze gift.

Herhalingslessen
Voor degenen die hun diploma hebben gehaald en lid zijn van de vereniging worden in de maanden september tot april herhalingslessen gehouden. Daarin kan ieder zijn kunde bijhouden en weer nieuwe dingen leren. Het rooster van deze lessen verschijnt op deze site ruim voor aanvang van het seizoen.

Jeugd-EHBO.
Op de basisscholen in Zevenbergen worden jaarlijks jeugdehbo-cursusssen gehouden voor groep 8, waarbij de vereniging het praktijkgedeelte en het examen voor haar rekening neemt.

"En dan volgt het examen, de arts van de vereniging, een aantal lotusslachtoffers onder wie ook enkele jongeren die allerlei verwondingen uitbeelden en medewerkers an de school maken er een spannende avond van. En dan is het zover, de ouders zijn uitgenodigd en de leerlingen krijgen de uitslag. Een korte toespraak. En onder luid applaus wordt aan ieder het diploma uitgereikt, gejoel, gekrijs, foto's, bloemen. De leerlingen zitten in de laatste fase van de basisschool, vlak voor de zomervakantie, vaak alleen nog het schoolkamp voor de boeg. Een veilig gevoel dat ze iets van EHBO afweten, hun vriendje of vriendin kunnen helpen, hun ouders kunnen bijstaan als hen iets overkomt. Hoe te handelen bij bewusteloosheid, botbreuken, verwondingen, vergiftigingen en nog veel meer kleine ongevallen; ze kunnen nog niet reanimeren maar hebben er al wel iets van geleerd. En vooral ook kalm blijven, hulp inschakelen, zorgen voor een veilige omgeving. Het is heel wat wat ze geleerd hebben maar ze zijn er dan ook meerdere maanden mee aan de gang geweest en hebben veel geoefend." En zo krijgt Zevenbergen er elk jaar weer 100 tot 200 jeugd-ehbo-ers bij!
Bijstand bij evenementen
De EHBO-vereniging biedt bijstand bij sport- en andere evenementen in Zevenbergen zoals een festival, koningsspelen, Koningsdag, carnaval, wielerronde etc. De EHBO-leden zijn dan stand by om eventueel te helpen als iemand gewond raakt of onwel wordt. Wilt u als organisator een aanvraag doen, kijk dan bij EHBO Aanvraag.

Waar staat de vereniging voor: ook in deze tijd is kennis van eerste hulp van belang, bij een ernstige situatie kunnen de eerste minuten voordat er een ambulance arriveert van levensbelang zijn.