Vereniging
Geschiedenis

De naam van de vereniging.
De vereniging is in 1951 opgericht, maar de naam Aqua '53 slaat op het jaartal 1953. Aanvankelijk heette de vereniging "Katholieke Bond voor EHBO, afdeling Zevenbergen, aangesloten bij het Wit-Gele Kruis". In 1964 werd er al in de notulen gerept van een naamsverandering, maar uiteindelijk pas in 1970 werd de naam Aqua '53 gebruikt. En in 1972, toen het een zelfstandige vereniging werd met Koninklijke goedkeuring, werd daarbij officieel de nieuwe naam gehanteerd. Ook de katholieke signatuur is omgevormd tot een algemene. Aqua '53 (aqua betekent in het Latijn water) slaat op de watersnoodramp van februari 1953, waarbij de ehbo-ers voor het eerst naar buiten traden en hulp verleenden vooral in de opvang van evacus in Zevenbergen. De vereniging bezit een oorkonde met een afbeelding van de heilige Christoffel, iemand die ook de mensen door het woeste water van een rivier naar de overkant hielp. De oorkonde is eens tijdens een brandweeroefening in de kelder van het toenmalige gemeenschapshuis De Brug tussen de paperassen gevonden, stoffig en verwaarloosd, maar ze heeft nu een mooie plaats gekregen.

Het begin.
De vereniging is opgericht door de heren Gelens, Van de Beemt en Clarijs. Zij namen het initiatief om een eerste cursus op te starten en uiteindelijk slaagde iedereen voor het examen. Het was een tijd waarin het verenigingsleven tot volle bloei kwam, de oorlog begon op de achtergrond te raken, de welvaart steeg en her en der in de regio kwamen ehbo-verenigingen op. Als motief speelde de oorlog nog wel een rol, mensen helpen in noodomstandigheden was het uitgangspunt. Zevenbergen had tijdens de bevrijding veel geleden, er waren veel doden en gewonden. Een herhaling in het kader van de koude oorlog werd toen zeer wel mogelijk geacht. Maar van lieverlee ging het toch steeds meer om de eerste hulp in en om het huis, in het toenemende verkeer en op het werk. Het feit dat er meer vrije tijd kwam om zichzelf te ontwikkelen speelde zeker ook mee. En er was nog geen televisie! De huisarts was de voornaamste schakel in de hulpverlening, van telefonische melding was nog geen sprake, het ziekenhuis stond op zeer grote afstand, een ambulance was iets zeldzaams, zo nodig werd taxi Goverde ingeschakeld.

De heer Martin van Beurden.
Martin van Beurden verdient een ereplaats, hij is vele jaren voorzitter en instructeur geweest. Honderden Zevenbergenaren hebben in de jaren '60 tot '90 ehbo-les van hem gehad. Diverse onderscheidingen vielen hem ten deel waaronder het Lidmaatschap in de Orde van Oranje Nassau. Hij is in 2019 overleden.

De lesstof.
In de loop van al de jaren blijkt hoe de eerste hulp steeds weer verandert en zich aanpast aan modernere omstandigheden. In de eerste jaren is er veel ruimte voor spalken en vervoer. In die tijd was dat een taak van de ehbo-er zelf. Later zijn deze technieken alleen nog bestemd voor primitieve omstandigheden wanneer er geen ambulancevervoer mogelijk is. Zeker het spalken was een heel geknutsel met planken en doeken en het slachtoffer zal menige kreet geslaakt hebben. In de 70-er jaren komt de nadruk meer te liggen op verbanden. Mooie strakke verbanden met visgraatmotief was het kunststukje van de goede ehbo-er. Het oefenmateriaal had een speciaal rood randje om goed te kunnen beoordelen of het verband een perfect motief had. Later kreeg de reanimatie steeds meer nadruk en dat is nog steeds zo, de intrede van de aed heeft de successen van de reanimatie naar een hoger niveau gebracht. Opvallend was een hoofdstuk eind jaren '50 over de atoombom Wat gebeurt er en wat kan je nog doen. Vermeld werd dat het felle licht gezichtsstoornissen kan veroorzaken tot blindheid toe. Het verschijnsel duurt minder dan een seconde. Wanneer je het licht ziet is het al te laat!

Grote oefeningen.
Buitenoefeningen doen hun intrede. Complexe verkeersongevallen, een ontploffing in schouwburg de Schakel in 1990 (het zou zo maar in onze tijd geplaatst kunnen worden), een busongeluk met veel kinderen die op schoolreis waren, een explosie van de centrale verwarming op een school. En als er en ding mis gaat volgt het andere, de wet van Murphy gaat op, als er iets mis gaat, gaat daarna alles mis: steigers die instorten, vechtpartijen, ontploffingen, auto's die niet op de handrem stonden en spontaan gaan rijden. Oefenen geblazen!

Straattoneel.
De vereniging heeft een aantal keren meegedaan aan het straattoneelfestival: hoe reageert de inwoner van Zevenbergen bij het zien van een ongeval; hoe reageert de Belg, de Duitser, de Italiaan, de Amerikaan, de Japanner (foto's maken) op een ongeval; ehbo in de sixties met bloemen in het haar. Dat laatste eindigde met het lied "Help" van the Beatles met de volgende tekst:

Mensen helpen is ons grote doel
En dat geeft ons dan zo vaak een goed gevoel
Helpen helpen is een vak apart
Helpen helpen komt recht uit het hart hart hart hart o yh.


Slot.
Het wordt van ons verwacht. Het verlenen van eerste hulp lijkt iets vanzelfsprekends. De ambulance is steeds sneller ter plaatse, toch blijft eerste hulp een belangrijke plaats innemen in de hulpverleningsketen waarbij elke seconde telt. Maar eerste hulp is ook de hulp die je zelf kan geven bij kleinere ongevallen waarbij geen dokter nodig is, bij je kind, bij je ouder, thuis, op het werk of onderweg. Moderne hulpmiddelen helpen ons om die hulp onder de knie te krijgen. Kijken hoe het moet, daar begint het mee maar uiteindelijk is het zelf oefenen onder veilige en vertrouwde omstandigheden de kern van het bestaan van de vereniging.